KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author โควีย์, สตีเฟน อาร์
Alternative Author ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
Covey, Stephen
Titleอุปนิสัยที่ 8 จากประสิทธิผลสู่ความยิ่งใหญ่! = The 8th habit : from effectiveness to greatness/เขียน: Stephen R. Covey ; ดนัย จันทร์เจ้าฉาย: เรียบเรียง
Alternative TitleThe 8th habit : from effectiveness to greatness
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Imprintกรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี, 2549

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี158 ค976 25480000000051415Available

Descript526 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม. ; ซีดี-รอม 1 แผ่น
Contentsความทุกข์ -- ปัญหา -- ทางแก้ไขปัญหา -- จงค้นหา 'เสียง' ภายในตนเอง - พรสวรรค์เปรียบเสมือนของขวัญที่ยังไม่ได้แกะกล่อง -- จงแสดง 'เสียง' ภายในของตน - แสดงวิสัยทัศน์ วินัย ไฟในตัว และมโนธรรมออกมา -- เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบ 'เสียง' ภายในของตน คือ ปัญหาท้าทายผู้นำ -- เสียงแห่งการสร้างแรงจูงใจ - จงเป็นปลายหางเสือ -- เสียงแห่งความน่าเชื่อถือ - การทำตนเป็นแบบอย่างให้มีลักษณะนิสัย และความสามารถที่ดี -- เสียงภายใน และความรวดเร็วของการไว้วางใจ -- การผสานเสียง - การค้นหาทางเลือกที่สาม -- เสียงที่เป็นหนึ่งเดียวกัน - การกำหนดทิศทาง โดยมีวิสัยทัศน์ ค่านิยม และกลยุทธ์ร่วมกัน -- เสียงและวินัยในการนำนโยบายลงไปปฏิบัติ - การปรับเปลี่ยนเป้าหมายและระบบเพื่อให้เกิดผลตามต้องการ -- เสียงที่ปลดปล่อยศักยภาพ - การปลดปล่อยไฟในตัวและพรสวรรค์ -- อุปนิสัยที่ 8 และจุดตกกระทบ -- ใช้เสียงภายในตัวเราอย่างชาญฉลาดเพื่อรับใช้ผู้อื่น -- คำถามที่พบบ่อยที่สุด 20 คำถาม -- การพัฒนาความฉลาดทั้ง 4 ด้าน แนวทางสู่การปฏิบัติ -- การทบทวนงานเขียนเกี่ยวกับทฤษฎีการเป็นผู้นำ -- ตัวอย่างแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้นำและการจัดการ -- ความไว้วางใจต่ำทำให้ต้นทุนสูง -- การนำวินัยในการปฏิบัติงานทั้ง 4 ประการ -- ผลจากแบบทดสอบ xQ -- ทบทวนเรื่องเจ้าแม็กซ์กับนายแม็กซ์ -- ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทแฟรงคลินโควีย์
Subject
สัจจการแห่งตน
ความสำเร็จ
ความพอใจ
ISBN9749264975
ต้องการจองทรัพยากรณ์ คลิ๊ก
Previous||4212||Next