KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Author ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
Alternative Author ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Titleการประมวลผลสัญญาณสำหรับการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล = Signal processing for digital data storage/ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์
Alternative TitleSignal processing for digital data storage
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Imprintปทุมธานี : โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2550

Location CALL # Barcode Status
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศอ.8 0078 2550 ล.1 0000000794473Available
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวทช. ศอ.8 0078 2550 ล.2 0000000794480Available

Descript2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 24 ซม.
Contentsล.1 พื้นฐานช่องสัญญาณอ่าน-เขียน: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกระบบแม่เหล็ก ; พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ; การแปลงสัญญาณ ; สัญญาณและกระบวนการสุ่ม ; หลักการสื่อสารเบื้องต้น ; กระบวนการเขียนและการอ่านข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ -- ล.2 การออกแบบวงจรภาครับ: ไทม์มิ่งริคัฟเวอรี ; การออกแบบทาร์เก็ตและอีควอไลเซอร์ ; วงจรตรวจหา PRML ; การวิเคราะห์เหตุการณ์ข้อผิดพลาด ; วงจรตรวจหา NPML ; วงจรตรวจหา PDNP ; การออกแบบรหัส RLL
Subject
การประมวลสัญญาณ
ISBN9789742299965 (ล.1)
9789742299972 (ล.2)
ต้องการจองทรัพยากร คลิก
Previous||69909||Next