KOHA: OPAC Catalogue Search
Start Over
Start OverMARC DisplayBrief DisplayReturn To BrowseExport Marked Records


Alternative Author อนุสรณ์ กรีมี
ไพลิน พลอยพราว
ระพีพัฒน์ เกษโกศล
สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
Titleแสงแห่งศิลป์ : พิพิธภัณฑ์บางกอก : คู่มือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล/จัดพิมพ์โดย กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ; คณะทำงาน: ระพีพัฒน์ เกษโกศล, ไพลิน พลอยพราว, อนุสรณ์ กรีมี
Alternative Titleพิพิธภัณฑ์บางกอก
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Imprintกรุงเทพฯ : กองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร, 2551

Location CALL # Barcode Status

Descript114 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
Contentsพื้นที่ 1 รัตนโกสินทร์สมัย อารยธรรมไทย ในบางกอก (กรุงรัตนโกสินทร์และเขตเมืองเก่า) -- พื้นที่ 2 รำลึกประวัติศาสตร์ชาวบางกอก พร้อมจุดประกายความรอบรู้ (กรุงเทพมหานครตอนเหนือ) -- พื้นที่ 3 ศึกษาวิถีชาวบ้าน สัมผัสธรรมชาติชายทะเลกรุงเทพฯ (กรุงเทพมหานครตอนใต้) -- พื้นที่ 4 ธนบุรี วิถีแห่งวัฒนธรรมอันงดงามฝั่งตะวันตก (กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก) -- พื้นที่ 5 ความกลมกลืนของวัฒนธรรมเก่าและใหม่ในบางกอก (กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก) -- พื้นที่ 6 ชมสวนศิลป์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวน จังหวัดนครปฐม -- พื้นที่ 7 ตระเวนชมเมืองศิปล์ เรียนรู้ถิ่นวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี -- พื้นที่ 8 เที่ยวเมืองตากอากาศ สัมผัสธรรมชาติริมทะเล จังหวัดสมุทรปราการ -- พื้นที่ 9 ศึกษาธรรมชาติ สัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร -- พื้นที่ 10 ลัดเลาะเรือกสวน เยือนถิ่นศิลปะพื้นบ้าน จังหวัดนนทบุรี
Subject
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- กรุงเทพฯ
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- นครปฐม
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- ปทุมธานี
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- สมุทรสาคร
พิพิธภัณฑ์ -- ไทย -- นนทบุรี
ISBN9789743033131
ต้องการจองทรัพยากรณ์ คลิ๊ก
Previous||69959||Next